Originalet
Originalet

Sedan 1928 har vi försett världen med praktiska produkter för bakning. Produkter som både underlättar och förenklar arbetet och som naturligtvis förskönar bakverken.

Läs mer om Siluett

Aktuellt

Cinderella

Följ med på Bagarbåten 9 april

Den 9 april 2016 avgår Viking Cinderella från Stockholm fullastad med bagare, konditorer, butikssäljare, biträden, branschleverantörer och alla andra som jobbar i vår bransch.

Branschträffen arrangeras av Sveriges bagare & konditorer i samarbete med Sveriges Bagerileverantörers Förening.
Läs mer på bageri.se

Vi på Siluett åker med, gör du?