Konsument

En bra förpackning blir mer och mer viktig för försäljningsframgångar. Det har vi på Siluett tagit fasta på, och utvecklat en serie konsumentförpackningar som lyfter fram och återspeglar den kvalité som vi har på våra produkter.
Vi utvecklar våra konsumentförpackningar hela tiden, varför fler produkter kommer att lanseras när våra kunder önskar det. Du har även möjlighet att beställa konsumentprodukter med ditt eget varumärke.